دفتر مرکزی :

 آدرس: نرسیده به بیمارستان سینا ، جهاد 5 ، هتل سارینا

تلفن  : 38112264 – 051

فکس :  38584269- 051

ایمیل : info@taksetareh.ir/hotelkuroush